Prestižna Zemljišta sa Pogledom na Budvu i More - Maine » Porto Budva Estate - Nekretnine Crna Gora
+38268132995
Mediteranska 20, Budva
[email protected]

Prestižna Zemljišta sa Pogledom na Budvu i More – Maine

€4,000,000

Details

Nalaze u neposrednoj blizini manastira Podmaine, odnosno parcela manastira Podostrog KO Budva 128/1 i 129. Ukupna površina je 7.800 m², a zemljište se nalazi na blagoj uzvisini iznad Budvanskih polja. Smješteno je na izuzetno atraktivnoj lokaciji sa fantastičnim pogledom na grad i more. U okviru DUP Podkošljun, katastarske parcele 128/1 i 129 čine jedinstvenu urbanističku parcelu broj 1 u bloku 33.

Vlasnik parcele je objavio urbanističke tehničke uslove za izgradnju stambenog i poslovnog objekta. Maksimalna ukupna BRGP za parcelu iznosi 21.512 m², uključujući garaže. U svrhu realizacije potencijalnog projekta na navedenoj lokaciji pripremljena su dva konceptualna rješenja za stambeni, poslovni ili stambeni kompleks. Postojeća rješenja koja uključuju stambene i komercijalne višespratne zgrade mogu se mijenjati i prilagođavati potrebama izgradnje drugog modela zgrada, odnosno vila.

Cijena: 4.000.000 eura

 

Prestižna Zemljišta sa Pogledom na Budvu i More - Maine 1

 

Prestižna Zemljišta sa Pogledom na Budvu i More - Maine 3

 

Prestižna Zemljišta sa Pogledom na Budvu i More - Maine 5

 

Prestižna Zemljišta sa Pogledom na Budvu i More - Maine 7

 

Prestižna Zemljišta sa Pogledom na Budvu i More - Maine 9

 

Prestižna Zemljišta sa Pogledom na Budvu i More - Maine 11

 

Prestižna Zemljišta sa Pogledom na Budvu i More - Maine 13

 

Prestižna Zemljišta sa Pogledom na Budvu i More - Maine 15

 

Prestižna Zemljišta sa Pogledom na Budvu i More - Maine 17